Strona Główna Strona Główna
Strona Główna

 


NOSZENIE UMUNDUROWANIA WOJSKOWEGO PRZEZ UCZNIÓW KLAS MUNDUROWYCH - więcej  >>>U W A G A ! ! ! ZMIANY W USTAWIE O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE 


NARODOWE SIŁY REZERWOWE DLA PODOFICERÓW I OFICERÓW ! ! ! - więcej  >>>

 

    

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Nagrody dla żołnierzy NSR - 2000 zł - dowiedz się jakie warunki musisz spełnić aby ją otrzymać ... sprawdź (Narodowe Siły Rezerwowe/Akty prawne poz. 14 i 15) >>>

             

Trwa nabór do NSR.
Na chętnych oczekujemy w siedzibie WKU przy ul.Hurtowej 1.
Po informacje w zakresie wolnych stanowisk służbowych do NSR proszę kontaktować się z Wydziałem Rekrutacji.

NIE ZWLEKAJ - ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Studiujesz? Jesteś żołnierzem NSR? Należą Ci się ulgi.
Wyższ Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Sprawdź >>>

ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA

Prowadzimy nabór do zawodowej służby wojskowej.
Decyzji nie odkładaj na później, zgłoś się do WKU.
Praca w wojsku to pewna przyszłośćdla Ciebie i Twoich najbliższych!
POWIDZ, WARSZAWA, WROCŁAW, OPOLE, SIERADZ, GRUDZIĄDZ, MIĘDZYRZECZ, GDYNIA, itd. ..., sprawdź >>>

Zadania Wojskowej Komendy Uzupełnień

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KONINIE jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno – obronnych i rządowej administracji niezespolonej, podporządkowanym bezpośrednio Szefowi WSzW w Poznaniu na podstawie Ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2012 r., poz. 461 – tekst jednolity z późn. zm.)

Przeznaczona jest do realizacji zadań związanych z rekrutacją ochotników do służby wojskowej oraz zabezpieczeniem mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, jednostek przewidzianych do militaryzacji i formacji obrony cywilnej, a także zadań związanych z administrowaniem rezerwami osobowymi oraz rzeczy ruchomych i nieruchomościami gospodarki narodowej mogącymi być przedmiotami świadczeń rzeczowych w czasie pokoju, mobilizacji i wojny.

Wojskowa Komenda Uzupełnień to jednostka administracji wojskowej zajmująca się administracją rezerw osobowych na podlegającym pod nią terenie. WKU pełnią rolę wykonawczą Ministra Obrony Narodowej, bezpośrednio są podporządkowane Wojewódzkim Sztabom Wojskowym. Realizują problematykę obronną i administrację wojskową na administrowanym terenie.

Zgodnie z rozporządzeniem MON z dn. 4 marca 2010 r. w sprawie WSzW i WKU (Dz. U. Nr 41 poz.242 § 3, pkt 15, ppkt b) WKU w Koninie administruje na terenie 6 powiatów ziemskich: konińskiego, gnieźnieńskiego, wrzesińskiego, tureckiego, słupeckiego i kolskiego oraz jednego powiatu grodzkiego: miasta Konina.
Ogólna powierzchnia administrowanego terenu to 6397 km2.
Liczba ludności na administrowanym terenie: 651655 mieszkańców.
Na terenie administrowanym znajduje się 64 jednostki samorządu terytorialnego.

Na czele WKU stoi Wojskowy Komendant Uzupełnień.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie jest organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach administracji wojskowej.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie podlega pod:
WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W POZNANIU

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu podlega pod:
INSPEKTORAT WSPRACIA SIŁ ZBROJNYCH